Irányítási rendszer fejlesztés, változáskezelés, rendszerfelügyelet

JOBBAN!

Cikkek

Gondolatok a "vevői elégedettség mérés"-sel kapcsolatosan
"Izó" auditori munkám során nagyon sokszor találkozom értetlenséggel, félreértelmezéssel és inaktivitással a vevői elégedettség méréssel kapcsolatosan. (Nem minden esetben! Nagyon sok példát lehetne felsorolni, ahol nagyon jól, tudatosan, sőt példaszerűen végzik ezt a feladatot.)

VEZETŐ
Az irányítási rendszerekkel kapcsolatos munkám során azt tapasztalom, hogy ma (2017), Magyarországon (legalábbis a szélesebben értelmezett ipar területén) a VEZETŐ, mint fogalom tartalma eléggé homályos, sokféleképpen értelmezett, zavaros.

9001:2015
A minőségirányítási és környezetirányítási szabványok 2015 végén egy paradigmaváltáson mentek keresztül, tehát nem arról van itt szó, hogy néhány technikai részlet megváltozik, hanem arról, hogy az egész szemlélet gyökeresen különbözik az eddigitől.